Descriere rezultate/impact proiect.

Proiectul completează gama serviciilor sociale adresate copiilor aflați în situații de risc, din orașul Tîrgu Neamț și comunele Pipirig, Răucești, județul Neamț, prin înființarea Centrului zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate. Aceste servicii sunt inovative la nivelul județului Neamț și au scopul de a contribui la incluziunea socială a copiilor în situatii de risc prin implicarea membrilor reprezentativi ai comunităților locale.

Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate cu sediul în orașul Târgu Neamț are rolul de a acorda servicii de informare/consiliere și suport privind modalitățile de acțiune și intervenție pentru prevenirea abandonului școlar, familial în cele 3 comunități locale(Tîrgu Neamț, Răucești și Pipirig) pe toată perioada de implementare și cea de sustenabilitate a proiectului.

Principalele servicii oferite beneficiarilor prin centrele înființate sunt:

 • educare/alfabetizare/mentorat; hrană,rechizite, petrecerea timpului liber, consiliere psihologică pentru 150 de copii, astfel: 40 copii din Târgu Neamț, 95 de copii din Răucești, 15 copii din Pipirig și educație pentru sănătate pentru 330 beneficiari: 150 copii și 180 de părinți/reprezentanți legali.

Principalii indicatori calitativi urmăriți prin implementarea propunerii de proiect, sunt:

 • dezvoltarea și funcționarea sistemului județean de monitorizare a respectării drepturilor copilului,parte integrantă din sistemul național;
 • diversificarea formelor de informare, conștientizare și sensibilizare a publicului larg și a comunităților locale privind respectarea drepturilor copilului și promovarea unei atitudini proactive în soluționarea cazurilor sociale care privesc copii in situații de risc;
 • întărirea capacității parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii;
 • reducerea numărului de copii neșcolarizați sau care au abandonat școala pe motive socio-economice;
 • creșterea capacității autorităților administrației publice locale în asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar, al profesionalizării resurselor umane și dezvoltării de servicii în funcție de nevoile specifice identificate;
 • creșterea numărului de servicii de prevenire a abandonului școlar/familial, înființate la nivelul comunităților locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari;
 • creșterea eficienței parteneriatelor interinstitutionale și public - private, pentru acordarea de servicii sociale beneficiarilor.
 • Realizarea activităților de consiliere și suport pentru prevenirea abandonului școlar/familial (30 sedințe) și pe tema educației pentru sănătate pentru toți beneficiarii proiectului- 72 de sedințe, pentru 330 de beneficiari (150 copii și 180 de părinți/reprezentanți legali): 40 copii și 50 părinți/reprezentanți legali din Tîrgu Neamț, 95 de copii și 110 părinți/reprezentanți legali din Răucești, 15 copii și 20 de părinți/reprezentanți legali din Pipirig.

 • Organizarea și derularea de acțiuni de promovare a proiectului și de mediatizare a drepturilor copilului.

 • Organizarea și derularea unor sesiuni de formare a personalului implicat în implementarea proiectului, respectiv pentru 41 de participanți.

 • Acordarea de stimulente beneficiarilor, în scopul creșterii motivației și a mobilizării acestora, constând în: premii pentru 150 de copii care au participat în mod constant la activitățile proiectului: o tabără organizată la "Cozla" Piatra Neamț și o excursie organizată la Lacul Roșu - Cheile Bicazului în anul 2015 și o excursie la Suceava în anul 2016.


La data de 30 aprilie toate activitatile si obiectivele prevazute initial au fost realizate conform graficului realizandu-se urmatorii indicatori: 150 de copii, dintre care 25 de etnie romă, au beneficiat de servicii tip „școala după școală“, „educație pentru sănătate“, petrecerea timpului liber, „consiliere, informare și sprijin pentru copii și părinți“ dar și de forme de sprijin precum servicii de catering (o masă caldă/zi/beneficiar), tabere și excursii, rechizite – jocuri, jucării, materiale pentru dezvoltarea cognitivă, premii sub formă de echipamente sportive, materiale igienico-sanitare, cadouri de Crăciun, 180 de părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de substituţie-care au copii în plasament) şi tutori sau alţi membri ai familiilor copiilor care fac parte din grupul ţintă principal au beneficiat de "educaţie pentru sănătate" si " consiliere, informare şi sprijin ", 31 de profesionişti/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii care fac parte din grupul ţintă principal (ex, profesori şi educatori, îngrijitori, asistenţi sociali, psihologi etc.) au participat programele de instruire. Au fost activate 3 structuri comunitare consultative şi au fost amenajate şi dotate 8 spaţii în incinta unor şcoli din oraşul Tîrgu Neamţ, comuna Răuceşti şi comuna Pipirig, în vederea furnizării de servicii pentru copii şi părinţi.

Prin Facilitatea de finantare PLUS, 30 de copii din grupul tinta beneficiază de „Meditatii la discipline scolare obligatorii la examenelede admitere” iar numărul beneficiarilor de etnie roma a crescut de la 25 la 30 de copii.