Indicatori ai programului la care contribuie proiectul

Denumire indicator
Valoare indicator
Număr de copii care beneficiază direct de serviciile proiectului
cel puțin 150
Dintre care copii de etnie romă
cel puțin 25
Dintre care fete
50%
Număr de facilități sociale (centre etc.) înființate/dezvoltate și care furnizează servicii pentru grupuri vulnerabile de copii și/sau tineri
4
Număr de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile formate din copii și tineri la risc
cel putin 10 tipuri de activități/forme de sprijin
Număr de părinți/tutori ai copiilor și/sau tinerilor aflați în situații de risc care nu beneficiau anterior de sprijin adecvat și care primesc servicii specifice de suport (consiliere etc.)
cel puțin 180
Număr de specialiști/profesioniști/ voluntari care furnizează servicii copiilor și/sau tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile și care au dobândit cunoștinte și abilități specifice
31
Dintre care specialiști/profesioniști/ voluntari de etnie romă
2