Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate.

Obiective

Proiectul și-a propus înființarea în județul Neamț a unui serviciu inovativ de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate, prin intermediul unui centru zonal în orașul Târgu Neamț și a trei servicii comunitare în Târgu Neamț și comunele Răucești și Pipirig. În cadrul proiectului, cel puțin 150 de copii, din care 25 de etnie romă, beneficiază de servicii tip „școala de după școală“, „educație pentru sănătate“, „consiliere, informare și sprijin pentru copii și părinți“, petrecerea timpului liber, realizate în scopul prevenirii abandonului școlar sau familial al acestora, al îmbunătățirii frecvenței școlare și a sistemului de protecție socială a copilului și familiei. De asemenea, s-a urmărit activarea structurilor comunitare consultative la nivelul localităților incluse în proiect și înființarea unor „bănci de resurse“ pentru sprijinul familiilor cu copii în situații de risc.

Alături de cei 150 de copii care reprezintă grupul țintă se află și 180 de părinți și/sau reprezentanți legali – 50 din orașul Târgu Neamț, 110 din comuna Răucești și 20 din comuna Pipirig.

Activitățile de tip „școală după școală“ se desfășoară în 5 locații din fiecare centru comunitar de resurse destinate copiilor în dificultate și familiilor acestora. Copiii merg după orele de curs în sălile special amenajate pentru a servi masa de prânz și pentru a participa la activitățile instructiv-educative, care se desfășoară pe durata a 4 ore pe zi. Acestea includ activități de mentorat, efectuarea temelor pentru ziua următoare și pentru perioada vacanțelor, diverse activități de petrecere a timpului liber. Programul include distribuirea de rechizite școlare copiilor.

Săptămânal, pe parcursul celor 16 luni de desfasurare a activitatilor cu beneficiarii, se organizează și sesiuni de îndrumare și consiliere pe tema educației pentru sănătate (igiena personală, curățenia în spațiile locuibile și în spațiile exterioare, alimentație sănătoasă, prevenirea sarcinii nedorite și planning familial). Sesiunile la care participa copiii și părinții sunt susținute de cadre medicale cu pregătire superioară sau medie. Sesiunile au durata de 2 ore pe săptămână.

În vacanțe s-au organizat activități recreative, constând în jocuri pentru dezvoltarea creativității, activități instructiv-educative, activități pentru dezvoltarea condiției fizice și a gradului de socializare. Pentru stimularea creativității copiilor, pe timpul vacanțelor, aceștia au confecționat obiecte decorative care au facut obiectul campaniilor de strângere de resurse.


Valoarea finanțării

Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 - CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, are o valoare totală de 1.506.204 (PLUS) lei si se deruleaza pe o perioada de 20 luni - 6 martie 2015 - 31 octombrie 2016.


Prevăzut inițial să se finalizeze la data de 30 aprilie 2016, proiectul a continuat încă 6 luni, prin intermediul Facilității de finantare PLUS şi se derulează în perioada 1 mai - 31 octombrie 2016 iar noutatea o reprezintă meditațiile la disciplinele şcolare obligatorii la examenele de admitere (matematica si limba româna) pentru 30 de copii, realizate în scopul creșterii șanselor acestora de a accede la învățământul profesional și tehnic sau liceal și de a obține o calificare în măsură să le asigure o integrare socio-profesională mai facilă.