Indicatori ai programului la care contribuie proiectul

Denumire indicator
Valoare indicator
ședințe de consiliere și suport
102
campanii de informare și constientizare a opiniei publice
3
sesiuni de formare/număr de participanti
3sesiuni/31 participanti
ședințe de consiliere psihologică
500