Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate.

Proiectul își propune înființarea în județul Neamț a unui serviciu inovativ de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate, prin intermediul unui centru zonal în orașul Târgu Neamț și a trei servicii comunitare în Târgu Neamț și comunele Răucești și Pipirig. În cadrul proiectului, cel puțin 150 de copii, din care 25 de etnie romă, vor beneficia de servicii tip „școala de după școală“, „educație pentru sănătate“, „consiliere, informare și sprijin pentru copii și părinți“, petrecerea timpului liber, realizate în scopul prevenirii abandonului școlar sau familial al acestora, al îmbunătățirii frecvenței școlare și a sistemului de protecție socială a copilului și familiei. De asemenea, se urmărește înființarea/activarea structurilor comunitare consultative la nivelul localităților incluse în proiect și înființarea unor „bănci de resurse“ pentru sprijinul familiilor cu copii în situații de risc.

Alături de cei 150 de copii care reprezintă grupul țintă se află și 180 de părinți și/sau reprezentanți legali – 50 din orașul Târgu Neamț, 110 din comuna Răucești și 20 din comuna Pipirig.

Activitățile de tip „școală după școală“ se vor desfășura în 5 locații din fiecare centru comunitar de resurse destinate copiilor în dificultate și familiilor acestora. Copiii vor merge după orele de curs în sălile special amenajate pentru a servi masa de prânz și pentru a participa la activitățile instructiv-educative, care se vor desfășura pe durata a 4 ore pe zi. Acestea includ activități de mentorat, efectuarea temelor pentru ziua următoare și pentru perioada vacanțelor, diverse activități de petrecere a timpului liber. Programul va include distribuirea de rechizite școlare copiilor.

Săptămânal, pe parcursul celor 10 luni de desfasurare a activitatilor cu beneficiarii, se vor organiza și sesiuni de îndrumare și consiliere pe tema educației pentru sănătate (igiena personală, curățenia în spațiile locuibile și în spațiile exterioare, alimentație sănătoasă, prevenirea sarcinii nedorite și planning familial). Sesiunile la care vor participa copiii și părinții vor fi susținute de cadre medicale cu pregătire superioară sau medie. Sesiunile vor avea durata de 2 ore pe săptămână.

În vacanțe se vor organiza activități recreative, constând în jocuri pentru dezvoltarea creativității, activități instructiv-educative, activități pentru dezvoltarea condiției fizice și a gradului de socializare. Pentru stimularea creativității copiilor, pe timpul vacanțelor, aceștia vor confecționa obiecte decorative care vor face obiectul unei campanii de strângere de fonduri/ resurse.


Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 - CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, are o valoare totală de 1.176.788 lei si se deruleaza pe o perioada de 14 luni.


Prevăzut inițial să se finalizeze la data de 30 aprilie 2016, proiectul va continua încă 6 luni, prin intermediul Facilității de finantare PLUS şi se va derula în perioada 1 mai -31 octombrie 2016 iar noutatea o reprezintă meditațiile la disciplinele şcolare obligatorii la examenele de admitere (matematica si limba româna) pentru 30 de copii, realizate în scopul creșterii șanselor acestora de a accede la învățământul profesional și tehnic sau liceal și de a obține o calificare în măsură să le asigure o integrare socio-profesională mai facilă.

Valoarea Facilității PLUS este de 468.033 lei.